Test af kandidater

  • Udskriv

Vi tester vores kandidater efter behov.

Det er vigtigt, at kandidaten lever op til jeres behov og omvendt.

Ved hjælp af test kan vi sikre os det bedste match mellem kandidatens kompetencer og de kompetencer, som stillingen kræver.

Via testen afdækker vi kandidatens adfærdsmæssige profil, herunder evner, færdigheder samt styrker og svagheder i forhold til at arbejde i teams/selvstændigt ud af den konkrete jobprofil.

Vi kan også teste de faglige kompetencer indenfor områderne regnskab, dansk retskrivning, engelsk og tysk, tastetest med måling af skrivehastighed og fejlprocent m.m.

De menneskelige kompetencer analyseres ud fra Person Profil Analyse fra Thomas Internationale.

Ønsker I som virksomhed selv at stå for rekrutteringen, men ønsker at få kandidaterne testet, er vi selvfølgelig behjælpelige med dette.

Vores konsulenter er certificeret til at foretage disse test, og de er trænet til at analysere testresultaterne.

Ønsker I tests, der ligger uden for vores egne faglige kompetenceområder, formidler vi gerne disse gennem eksterne samarbejdspartnere.